Homo Europeanus - Overcoming the ,,Knowlenge Deficit"

Všetci sa sťažujeme, že nie je veľa možností sa uplatniť alebo realizovať sa v rámci nášho štúdia. To však nie je až tak úplne pravda. Málo kto z nás vie, že na našej škole, dokonca na našej fakulte, bežia rôzne projekty. Jedným z týchto projektov je Homo Europeanus.

Projekt Homo Europeanus sa realizuje v rámci projektu Europe for Citizens, ktorý sa zameriava predovšetkým na stáže a a na prípravu absolventov vysokých škôl. Tohto projektu sa zucastnuje viacero krajin (11), Slovensko v nom reprezentuje Katedra etickej a občianskej vychovy pedagogickej fakulty UK

Cieľom projektu je určitá aktivizácia občanov a zvýšiť ich informovanosť o Európskej únii, zvýšiť angažovanosť vo verejnej sfére. Naše študentky sa zúčastnili bloku EDUCIVIS a v rámci neho sa zúčastnili ,, trainingu" v Skopje.

V rámci tohto projektu sa uskutočnilo na našej fakulte viacero zaujímavých debát a prednášok. Prvou z nich bola už spomínaná prednáška Johanny Lampinen, ktorá je vyučujúcou na Univerzite v Oulu a venuje sa globálnemu vzdelávaniu.

Poslanec Ľuboš Blaha s doc. Lysým

Ďalším zaujímavým stretnutím bolo stretnutie s Ľubošom Blahom, poslancom NRSR  za stranu SMER- SD. Ľuboš Blaha vyštudoval filozofiu na našej univerzite a venuje sa otázka Európskej únie. Počas tejto prednášky nám ochotne odpovedal na otázky spájajúce sa nie len s problémami Európskej únie, ale aj odpovedal na otázky týkajúce sa nášho predsedníctva Rade Európy.


Prednáška Ľuboša Blaha

Ďalšími zaujímavými stretnutiami boli dve návštevy Európskeho domu, počas ktorých sme  boli oboznámení s fungovaním európskych inštitúcii a usporiadaním Európskej únie. Obe stretnutia boli doplnené o veľmi plodné diskusie, ktoré odpovedali na náročné otázky, ktoré kládli naši študenti. Na konci druhej návštevy Európskeho domu sa naši študenti zapojili do kvízu o hodnotné ceny.


Prednášajúci v Európskom domePrednáška v Európskom dome


Ďakujeme našim študentkám Bc. Flóre Paluske a Bc. Martine Verčimákovej, ktoré sa zúčastnili tohto projektu a reprezentovali nás. Fotografie dodala Bc. Flóra Paluska :)

Zdroje: http://www.ic.europskydom.sk/index.php?lang=sk


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Auto Scroll Stop Scroll