Globálna edukácia s Johannou Lampinen

 Dňa 8. marca sme mali výnimočnú možnosť stretnúť sa s človekom, ktorý nám predstavil globálne vyučovanie.  Bola ňou vyučujúca univerzity v Oulu Johanna Lampinen, ktorá v súčasnosti vyučuje na tejto univerzite dva predmety- Multikultúrnu výchovu a Vzdelávanie a Globalizáciu. Toto stretnutie prebehlo v rámci predmetu Globálna a európska dimenzia vo vzdelávaní, ktorú pripravuje doc. Lysý a dr. Ondrušková. V tomto prípade sa jej zúčastnil aj prof. Mistrík, ktorému ešte raz ďakujeme za preklad.
 Johanna Lampinen a prof. Mistrík

Johanna Lampinen čerpá inšpirácie zo svojej bohatej práce v zahraničí, ale aj na školách v jej domovskom Fínsku. V zahraničí pôsobil napríklad v Kosove, v afrických krajinách, ale aj vo viacerých východo ázijských krajinách. Vďaka tejto viac ako 20- ročnej praxi bola schopná rozšíriť pohľad slovenských študentov na globálne vzdelávanie. 

Pojmová mapa ,,ideálneho učiteľa"


Na hodine sa nám pokúsila ponúknuť akýsi návod na zloženie správneho vyučujúceho- čo by mal každý z nás vedieť a na čo sa orientovať. Teoretickú časť doplnila svojimi spomienkami na učenie v zahraničí ( napr. spomínala na to ako viedla divadelný krúžok v Afrike a ako s deťmi hrali rolové situácie- tu poukazovala na rôzne prístupy detí k vyučujúcim). Hodina bola tiež doplnená o menšiu hru a sme sa aj oboznámili s trochu inými názormi na utečeneckú krízu. Najhlbšou myšlienkou bola podľa môjho názoru asi vlastnosť učiteľa, ktorý má byť podľa nej kritický, ale nie príliš kritický.

Hra s karikatúrami

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili an tejto prednáške :)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Auto Scroll Stop Scroll